Información Legal

Esta páxina pertence a Supernova
Para poñerse en contacto coa nosa entidade pode enviarnos un correo electrónico a cine@supernova.gal

 

Protección de Datos

Calquera información persoal que nos poida facilitar durante o uso do presente sitio web será tratada conforme a nosa Política de Privacidade.
De conformidade co establecido na LEY ORGÁNICA 15/1999, DO 13 DE DECEMBRO, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (LOPD), informase ó interesado de que os datos que proporcione incorporanse ó ficheiro automatizado propiedade de Supernova, denominado ficheiro de CONTACTOS. Ó envia-los seus datos, autoriza á utilización dose seus datos persoais para que Supernova poida mante-lo informado no futuro sobre a organización de determinados eventos, xornadas e proxectos que puidieran resultar do seu interese.
En calquera momento poderá exercita-los seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición nos datos de contacto mencionados na información legal.

 

Uso Aceptable

O usuario comprometese a facer un uso deste sitio web de conformidade co presente Aviso Legal e a non desenvolver actividades contrarias ás leis, á moral ou ó orden público.

 

Enlaces a outros sitios web

Supernova non se responsabiliza da información contida nas páginas web de terceiros ás que se poida acceder por enlaces ou buscadores da presente páxina web, posto que a función destas é informar ó usuario sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, ónde poderá ampliar os datos ofrecidos nesta web, e en ningún caso supón suxerencia, invitación ou recomendación sobre os mesmos.